מידע טכני


1

יכולות עיקריות - ShareDocs

מסמך המרכז יכולות עיקריות בגרסת ShareDocs 5 והשוואה לגרסת SharePoint 2013

2

Relase Notes

מסמך המרכז תקלות שנפתרו ותקלות ידועות בגרסאות ShareDocs 5 וכן שינויים והשיפורים עפ"י גרסאות.

3

ShareDocs Installation Guide

סיוע בהתקנת סביבת SharePoint Server 2013 והתקנת ShareDocs

4

ShareDocs Technical Guide

מידע טכני אודות ShareDocs - Web Services / Screens Reuse