עזרה


1

מדריך למשתמש

הקובץ המלא למשתמש עבור ShareDocs 5 ו ShareDocs Online - להורדה

2

מדריך למנהל

הקובץ המלא למנהל עבור ShareDocs 5 ו ShareDocs Online - להורדה

3

מדריך למשתמש לתחילת עבודה - ShareDocs Online

מדריך מקוצר למשתמש עבור תחילת שימוש ב ShareDocs Online

4

מדריך למנהל לתחילת עבודה - ShareDocs Online

מדריך מקוצר למנהל מערכת עבור תחילת שימוש ב ShareDocs Online

5

מדריך ShareDocs Online - Tray

מדריך יישום ה ShareDocs בתחנה עבור משתמשי ShareDocs Online

6

מדריך למשתמש לתחילת עבודה - ShareDocs 5

מדריך מקוצר למשתמש עבור תחילת שימוש ב ShareDocs 5

7

מערכת עזרה למשתמש - ShareDocs 5

המדריך המלא למשתמש עבור SD5 ו- ShareDocs Online

8

מערכת עזרה למנהל מערכת - ShareDocs 5

המדריך המלא למנהל מערכת עבור SD5 ו- ShareDocs Online