קבצי התקנה


1

מדריך להתקנת רכיב לקוח עבור ShareDocs

מדריך להתקנת רכיב התקנת לקוח לטובת עבודה עם תוכנות Office

2

קובץ התקנה לרכיבי לקוח בתחנה - ShareDocs Online

קובץ התקנה המלא. מכיל את יישום שרדוקס בתחנה (Tray) ואת התוסף לתוכנות האופיס

3

קובץ התקנה ליישום ה ShareDocs בתחנה - ShareDocs Online

קובץ התקנה של יישום שרדוקס בתחנה (Tray)

4

קובץ התקנה של תוסף האופיס עבור ShareDocs Online

קובץ התקנה של התוסף לתוכנות האופיס

5

קובץ התקנה לרכיבי לקוח בתחנה עבור סביבת ההדגמה

קובץ התקנה המלא. מכיל את יישום שרדוקס בתחנה (Tray) ואת התוסף לתוכנות האופיס

6

קובץ התקנה ליישום ה ShareDocs בתחנה עבור סביבת ההדגמה

קובץ התקנה של יישום שרדוקס בתחנה (Tray)

7

קובץ התקנה של תוסף האופיס עבור סביבת ההדגמה

קובץ התקנה של התוסף לתוכנות האופיס